Otyłość - epidemia XXI wieku

W roku 2016 liczba otyłych na świecie wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynosiła 650 milionów, co stanowi wzrost o 394 mln osób w stosunku do danych z roku 1996 (256 mln), jak również w drastyczny sposób wyprzedza wcześniejsze prognozy wzrostu liczby osób obciążonych otyłością (w 1996 roku przewidywano wzrost do 600 mln dopiero w roku 2030). W związku z powyższymi danymi, jak również wieloma negatywnymi konsekwencjami zdrowotno – społecznymi, WHO uznaje otyłość za epidemię XXI wieku i nakazuje jej leczenie.

 • od roku 1975 do 2016 liczba osób otyłych na świecie potroiła się
 • w 2016 roku 39% dorosłych powyżej 18 roku życia (39% mężczyzn i 40% kobiet) wykazywało nadwagę, z czego 13% charakteryzowała otyłość (11% mężczyzn i 15% kobiet)
 • 65% światowej populacji żyje w krajach, w których nadwaga i otyłość przyczyniają się do śmierci większej ilości osób niż niedowaga
 • w 2019 roku 38 mln dzieci poniżej 5 roku życia wykazywało nadwagę lub otyłość
 • w 2016 roku ponad 340 mln dzieci i nastolatków w wieku od 5 do 19 lat wykazywało nadwagę lub otyłość
 • otyłość jest uleczalna

Posługując się aktualnymi statystykami wg EuroStat oraz WHO liczba Europejczyków o BMI ≥ 30 kg/m2 wynosi 88mln, a BMI ≥ 35 kg/m24mln osób, co stanowi około 27% populacji osób dorosłych. W USA przedmiotowa wartość to około 35%. Problem otyłości coraz bardziej dotyka także Polskę, gdzie według danych z listopada 2011 liczba osób otyłych w latach 2008 – 2009 wynosiła odpowiednio 16% dorosłych kobiet oraz 17% dorosłych mężczyzn. Z kolei według krajowych badań Instytutu Żywności i Żywienia, łącznie osób otyłych i osób z nadwagą jest obecnie 50% kobiet i 62% mężczyzn. Według raportu NIK z 2011 roku z problemem otyłości i nadwagi zmaga się również 18% polskich dzieci.

Otyłość definiuje się jako zaburzenie homeostazy przemiany energetycznej spowodowanym nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia magazynowania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej.

Rozróżniamy dwa typy otyłości:

 • Otyłość androidalną (typ jabłko) – tłuszcz rozmieszczony jest wtedy głównie w górnych partiach ciała: na klatce piersiowej, w górnej części brzucha, na twarzy, szyi. Ten typ otyłości sprzyja różnym zaburzeniom metabolicznym, takim jak: cukrzyca, miażdżyca, podwyższony poziom cholesterolu, choroby serca. Pocieszeniem może być fakt, że chociaż otyłość androidalna jest związana z większym ryzykiem różnorodnych schorzeń, jest stosunkowo prosta do zredukowania.
 • Otyłość gynoidalną (typ gruszka) – wówczas tkanka tłuszczowa odkłada się przede wszystkim w dolnych partiach ciała ( w dolnej części brzucha oraz na biodrach, udach i pośladkach). W przypadku tego typu otyłości zagrożenia związane ze zdrowiem są niewielkie, jednak mogą pojawić się problemy z poruszaniem się, zmianami zwyrodnieniowymi stawów oraz niewydolnością żył.  Kilogramy zlokalizowane w dolnych partiach ciała są jednak z reguły trudniejsze do zredukowania.

Atuty chirurgii małoinwazyjnej

Chirurgia laparoskopowa oferuje pacjentom wiele istotnych korzyści, między innymi:

 • krótszy czas pobytu w szpitalu (z reguły od 24 do maksymalnie 72 godzin) – tzw. chirurgia jednego dnia;  takie rozwiązanie ogranicza czas pobytu w szpitalu do niezbędnego minimum i w znacznym stopniu redukuje stres związany z hospitalizacją
 • mniejsze dolegliwości bólowe po operacji
 • mniejsza w porównaniu ze sposobem klasycznym liczba infekcji szpitalnych i zakażeń
 • szybszy powrót do pełnej aktywności
 • zdecydowanie lepszy efekt kosmetyczny (mała blizna)