Kalkulator BMI

Wskaźnik masy ciała BMI (ang. Body Mass Index) jest prostym sposobem oceny, czy aktualna masa ciała jest prawidłowa w stosunku do wzrostu.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje otyłość według wskaźnika BMI (Body Mass Index)  jako BMI ≥ 30 kg/m2, gdzie klasyfikacja kliniczna rozróżnia otyłość pierwszego (BMI ≥ 30 – 35 kg/m2), drugiego (BMI ≥ 35 – 40 kg/m2) oraz trzeciego stopnia (BMI ≥ 40 kg/m2). Przyjmuje się, iż otyłość olbrzymią (ang. morbid obesity) rozpoznajemy przy BMI ≥ 40 kg/m2 lub BMI ≥ 35 kg/m2, ale z chorobami współistniejącymi takimi jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze i inne. Z chirurgicznego punktu widzenia wyróżnia się otyłość olbrzymią (BMI > 40 kg/m2) oraz superotyłość (BMI > 50 kg/m2), które nie poddają się leczeniu farmakologicznemu i dietetycznemu oraz są wskazaniem do leczenia chirurgicznego.

BMI = masa ciała [kg] / wzrost 2 [m2]

Wg Światowej Organizacji Zdrowia:

  • BMI większe lub równe 25 – nadwaga
  • BMI większe lub równe 30 – otyłość

Klinicznie otyłość dzieli się na trzy stopnie ze względu na wartość BMI:

  • Stopień I – 30 – 35 kg/m2
  • Stopień II – 35 – 40 kg/m2
  • Stopień III – od 40 kg/m2

W chirurgii rozróżnia się również:

  • otyłość olbrzymią BMI > 40 kg/m2
  • superotyłość BMI > 50 kg/m2